Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Miljöbalk (1998:808)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1998:808
utgivningsår 1998
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:808
ställe 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer, 2 §
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från ”The Swedish Environmental Code”, http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/28/47/385ef12a.pdf.
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Miljödepartementet