Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
kortform av titel Lag om elektronisk kommunikation
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2003:389
utgivningsår 2003
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:389
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet