Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Radio- och tv-lag (2010:696)
kortform av titel Radio- och tv-lag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2010:696
utgivningsår 2010
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:696
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
Engelsk information hämtad från ”Radio and Television Act”, http://www.radioochtv.se/Documents/Styrdokument/Radio%20and%20Television%20Act.pdf.
antal termposter 18
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet