Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fjärrvärmelag (2008:263)
kortform av titel Fjärrvärmelag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2008:263
utgivningsår 2008
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2008:263
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från District Heating Act: http://www.ei.se/upload/ENGLISH/District_Heating_Act.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet