Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
utgivningsår 2004
länk http://www.sbu.se/sv/Direktlankar-topp/Ordlista/
sekretariatskommentar Korrigeringar enl. överenskommelse med Jörgen Malmquist, november 2008.
antal termposter 179
 
utgivare
organisation SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering
författare Jörgen Malmquist