Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar
kortform av titel
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:1
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Karnteknik/2008/ssmfs2008-1.pdf
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten