Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar
kortform av titel
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:12
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-12.pdf
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten