Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall
kortform av titel
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:37
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-37.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten