Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om användning av industriutrustningar som innehåller slutna strålkällor eller röntgenrör
kortform av titel
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:40
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-40.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten