Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet med joniserande strålning
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:52
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-52.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten