Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:49
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Forfattning/SSMFS-2008/SSMFS-200849/
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten