Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2008:51
utgivningsår 2008
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-51.pdf
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten