Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Begreppsförklaringar och förkortningar
överordnad titel Handbok DRK
utgivningsår 2001
länk http://www.gdbalfa.lm.se/handbok/drk/1/kap1_1.pdf
ställe Avsnitt 1.1, 1.2
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Lantmäteriet