Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle
överordnad titel Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2009:1
utgivningsår 2009
länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2009/SSMFS2009-01.pdf
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten