Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok Registerkarta
dokumentnummer LMV-RAPPORT 2004:6; FDR02:01
utgivningsår 2009
utgåvenr 1.3
länk http://www.lantmateriet.se/upload/filer/fastigheter/fastighetsinformation/forvaltning_registerkartan/Handbok_Registerkarta.pdf
ställe 0.2 Begreppsförklaringar och förkortningar, s. 3–6
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
författare Maria Andersson