Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kvalitetsbeskrivning för GSD-Vegetationsdata
utgivningsår 2009
utgåvenr 1.0
länk http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/kartor_och_geografisk_info/GSD-Produktbeskrivningar/Kvalbeskr_vegdata.pdf
ställe Appendix 1: Förklaring av begrepp för tematisk noggrannhet, s. 18
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
författare Maria Andersson