Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Långsiktig plan för Lantmäteriets informationsförsörjningsverksamhet åren 2005–2010
dokumentnummer Dnr 519-2004/1859
utgivningsår 2004
länk http://www.lantmateriet.se/upload/filer/om_lantmateriet/forskning_och_utveckling/langsiktig_plan_2005-2010.pdf
ställe 1.2 Använda termer och begrepp, s. 2–4
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Lantmäteriet