Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Om Inskrivning – ordlista
kortform av titel Inskrivning – ordlista
utgivningsår
länk http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=14104
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Lantmäteriet