Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel GGD: Ordlista
kortform av titel Lantmäteriet Specifikation – GGD: Ordlista
dokumentnummer GGD01:09
utgivningsår 2007
utgåvenr 3.2
länk http://www.gdbalfa.lm.se/php/spec_ggd/09/ggd01_09.pdf
antal termposter 60
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
författare Maria Andersson