Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Grundläggande begrepp och principer
överordnad titel Handbok till mätningskungörelsen. Geodesi, Markering.
utgivningsår 1996
länk http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/HMK/dagensHMK/HMK-Geodesi_Marker.pdf
ställe s. 5–8
antal termposter 30
 
utgivare
organisation Lantmäteriet