Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Handbok till mätningskungörelsen. Digitalisering
utgivningsår 1998
länk http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/HMK/dagensHMK/HMK-Digital.pdf
ställe 1.2 Grundläggande termer och begrepp, s. 4–5
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Lantmäteriet