Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:21) om näringsvärdesdeklaration
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2009:9
utgivningsår 2009
utgåvenr H 132:1
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2003_45.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket