Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utrikesförvaltning i världsklass. Slutbetänkande av Utrikesförvaltningsutredningen
kortform av titel Utrikesförvaltning i världsklass
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2011:21
utgivningsår 2011
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/25/33/a56e0453.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 13–20
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet