Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om kondenserad mjölk och mjölkpulver
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2003:16
utgivningsår 2003
utgåvenr H 154
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2003_16.pdf
ställe Definitioner och beteckningar
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket