Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer SLVFS 2001:30
utgivningsår 2001
utgåvenr H 90
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2001_30.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket