Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om juice och nektar
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2003:18
utgivningsår 2003
utgåvenr H 158
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2003_18.pdf
ställe Beteckningar, definitioner och egenskaper
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket