Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2003:13
utgivningsår 2003
utgåvenr H 155
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2003_13.pdf
ställe Beteckningar, definitioner och egenskaper
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket