Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer SLVFS 2000:15
utgivningsår 2000
utgåvenr H 377
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2000_15.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket