Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2003:17
utgivningsår 2008
utgåvenr H 159
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2003_17.pdf
ställe Bilaga 1, Definitioner och beteckningar
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket