Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2003:45
utgivningsår 2003
utgåvenr H 170
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2003_45.pdf
ställe Definitioner av naturligt mineralvatten och källvatten
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket