Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Terminologi Nutrition
utgivningsår 2016
utgåvenr Senast ändrad 2016
länk http://drf.nu/filer/terminologi.pdf
sekretariatskommentar Terminologicentrum TNC var med i ett tidigt skede av arbetet.
antal termposter 76
 
utgivare
organisation DRF, Dietisternas Riksförbund