Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:16) om kondenserad mjölk och mjölkpulver
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2007:17 (H 154)
utgivningsår 2007
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2007/LIVSFS_2007_17_andring_av_2003_16_kondenserad_mjolk.pdf
ställe Bilaga, Definitioner och beteckningar
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket