Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2009:2 (H 23:2)
utgivningsår 2009
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2009/LIVSFS_2009_2_material_i_kontakt_med_livsmedel.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket