Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2008:13 (H 91)
utgivningsår 2008
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2008/LIVSFS_2008_13_sabotage_skadeg%c3%b6relse_dricksvattenanl%c3%a4ggningar.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket