Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Livsmedelsverkets föreskrifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2008:2 (H 373)
utgivningsår 2008
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2008/LIVSFS_2008_2_modersmjolksersattning_tillskottsnaring.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket