Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:21) och allmänna råd om näringsvärdesdeklaration
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2007:8 (H 132)
utgivningsår 2008
länk http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2007/LIVFS_2007_8_andring_av_1993_21_naringsvardesdeklaration.pdf
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket