Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten
kortform av titel ESV:s ordbok
dokumentnummer 2011:9
utgivningsår 2011
utgåvenr Dnr: 29-34/2010
länk http://www.esv.se/download/18.2f47f63212e042b933d8000412/ESV+2011-9.pdf
antal termposter 149
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket