Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
utgivningsår 2008
länk http://www.fass.se/LIF/lakarbok/ordlista.jsp
sekretariatskommentar Vissa stavningar har justerats enligt Svenska Läkaresällskapets språkkommittés rekommendationer. Jämförelser har gjorts med Lindskog: Medicinsk terminologi, Lund & Malmquist: Medicinsk ord, Medicinsk ordbok, MeSH och Snomed CT.
antal termposter 2737
 
utgivare
organisation Fass-verksamheten, LIF