Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista kryptogambotanik
utgivningsår 2009
länk http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/vaxter/kryptogambotanik/virtuellautstallningar/ordlista.1318.html
antal termposter 74
 
utgivare
organisation Naturhistoriska riksmuseet