Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Betänkande av Organisationsutredningen mot dopning
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2011:10
utgivningsår 2011
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/00/81/4028251b.pdf
ställe Förkortningar och begrepp, s. 13–14
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet