Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2007:258
utgivningsår 2007
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:258
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet