Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1995:1559
utgivningsår 1995
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:1559
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Finansdepartementet BE