Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1998:1355
utgivningsår 1998
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:1355
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet