Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1980:789
utgivningsår 1980
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1980:789
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet