Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1959:467
utgivningsår 1959
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1959:467
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S7