Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2010:2008
utgivningsår 2010
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:2008
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Miljödepartementet