Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2010:536
utgivningsår 2010
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:536
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet