Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (1994:1774) om märkning av hushållsapparater
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1994:1774
utgivningsår 1994
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1774
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet