Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1995:1571
utgivningsår 1995
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:1571
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet BE