Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1996:1006
utgivningsår 1996
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1006
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet BE